Zpracovatelský terminál

Úvod

Tento umožňuje vzdáleným pracovištím (kancelářím v rámci lokální sítě nebo vzdálenějším budovám) zpracovávat v reálném čase komprimované databázové soubory do grafické podoby nebo výstupních tabulek, např. pro další zpracování Excelem.

Dosažitelnost dat v reálném čase je v řádu stovek milisekund či nízkých vteřin od jejich pořízení vizualizačním programem. Časový interval i volba zpracovávaných signálů jsou volitelné grafickými prvky tak, aby se daly pohotově měnit.


V síti může nepřetržitě zpracovávat data neomezené množství terminálů, jsou limitovány jen kvalitou přenosové sítě a použitého úložiště.

Naše zkušenosti    Kontakt