Úvod

32-bitový mikrokontrolér s Intel Pentium

Pro stávající hardwarové systémy s mikrokontroléry na bázi Intel (Quark, Apollo Lake...) vytváříme automatizační aplikace pod naším operačním systémem MIIOS (Memory, interrupt and input/output system) v chráněném módu.

Aplikace na tomto jsou určeny pro velký objem měřených/řídících dat v krátkých časových intervalech.

Konfigurace modulu Galieo Gen 2.

 1.  CPU Intel Pentium Quark
  1.  Pracovní takt 100, 200, 300 nebo 400MHz volitelných podle zátěže
  2.  Instrukční soubor Pentium bez podpory MMX.
  3.  2x UART, 2x SPI, 2x I2C, Ethernet 10/100 Mbps
 2.  Paměť RAM 256 MB
 3.  Paměť ESRAM (cache) 512 kB
 4.  Paměť Flash 4 MB
 5.  Karta SD 64 GB

MIIOS je nediskový systém, orientovaný k řízení technologických procesů, vhodný pro autonomní řízení technologií s větším objemem dat a časově kritičtější aplikace. Datové soubory udržuje v paměti flash, jež bývá standardní součástí hardwarových systémů. Disponuje ovladačem ethernetu s velmi rychlou odezvou. Systém je laděný od roku 2001 na procesorech Intel-80386, postupně budovaný pro Pentium-Quark na hardwarové platformě Intel-Galileo. Využívá výhod ochrany programových a datových segmentů procesorů Intel v chráněném módu.

Časově náročnější sekvence (přepínání úloh) řeší pro časovou náročnost specificky, bez časových nároků, vyplývajících z implicitního režimu multitaskingu.

Celý souborový systém v paměti flash je pro časovou náročnost udržován v RAM, změny přepisuje MIIOS do flash v době časové prodlevy nebo při vypnutí modulu (pokud je použita zálohovací baterie/kondenzátor).

S MIIOSem lze aplikovat libovolný přeložený kód vyšších jazyků, pracujících s jeho službami. My preferujeme z důvodu svižnosti i v časově kritických aplikacích assembler, není však podmínkou. Můžeme napsat Vaší aplikaci i v jazyce C nebo libovolném jimém compileru, využívajícím služby MIIOS.Naše zkušenosti    Kontakt