Vývojové prostředí O3devel

O3devel je kompaktní programové prostředí pro projekci, návrh, programování, odladění a simulaci Vašeho technologického procesu pro PLC O3mach.

Jedno prosté okno

Jednoduchá volba programovací fukce je patrna z obrázku nabídkového stromu jediné karty Windows, která Vás bude bezpečeně provázet celou činností. Kromě ovládání myší lze pohyb v této komponentě lehce ovládat klávesnicí. Vyzkoušejte si kurzorové klávesy. Kromě vyskakovacích kontextových nabídek nemá program jiné varianty volby funkcí.

Položky nabídky

Projekt

Execute

Budete častěji používat tuto volbu než níže položenou práci se soubory, takže ji máte poruce.

Simulate

Můžete simulovat veškerou práci, aniž byste měli PLC. V módu simulace se budete pohybovat projektem jako v módu jeho čtení nebo editace s tím rozdílem, že nemůžete vkládat ani modifikovat programové bloky ani proměnné či datové moduly.

Remote run

Dálkový dozor nad během programu. Můžete krokovat svůj program v PLC po sekcích, blocích nebo symbolech a číst si přitom data všech datových modulů.

File

Obvyklé funkce pracují obvykle. Každý projekt si vystačí s jediným souborem, jež obsahuje vše. Tuto skutečnost jistě oceníte při archivaci a verzování Vašeho programu. Soubor musí mít příponu "O3proj" a musí být produktem tohoto programu.

Jistě důležitá je autorská ochrana souboru heslem. Toto musí mít nejméně 4 znaky a nebudete ho při práci s projektem potřebovat více než jednou. Nechráněný projekt lze číst a simulovat, pro modifikaci a dálkovou kontrolu běhu heslo potřebujete.

Blocks

Tato sekce nabízí práci s programovými bloky. Každý programový blok si pojmenujete sami. Předem dané je jen určení sekcí a struktura, kterou si zvolíte. Jednotlivé sekce viz dále.

Initial

Pod touto nabídkou je sekce programových bloků, jež se v běžícím procesu provedou při jeho zahájení, pak již nikdy. Jistě je využijete pro inicializaci celého procesu.

Running

Sekce programových bloků, jež jsou zpracovávány v každém měřícím cyklu. Zpracovávají se v pořadí, ve kterém jsou uvedeny v této sekci.

Modules

Sekce podpůrných bloků, které můžeme označit jako podprogramy. Operační systém je nezpracovává, jsou zpracované voláním v blocích Running, případně Finally, Initial nebo Excepting.

Finally

Sekce bloků, jež jsou zpracovány vždy před ukončením měřícího cyklu. Nejsou-li uvedeny žádné, neprovede se nic.

Excepting

Sekce bloků, které jsou volány v případě výjímečných situací. Tyto výjímečné situace jsou generovány operačním systémem, své může generovat i uživatel.

Interrupt

Sekce, které jsou volány z popudu technického přerušení procesoru od I/O modulů, chcete-li. Nepodléhají měřícímu cyklu a jsou zpracovány výhradně jako rekce na přerušení.

Closing

Sekce bloků, jež jsou volány při ukončení programu, resp. vypnutí PLC.

Data

Datové položky, zajišťující vazbu mezi paměťovými moduly, I/O moduly a programovými bloky.

Modules

Klepnutím na tuto nabídku si importujete a nastavíte nejrůznější I/O moduly , paměťové moduly a moduly pro přenos dat. Můžete si definovat mnoho datových modulů, každý bude samostatným datovým segmentem požívajícím ochranu operačního systému a překladače.

Variables

Klasická "tabulka symbolů" nebo "tabulka proměnných", jak ji můřete znát z jiných systémů. Definujete si zde globální proměnné, jež potřebujete pro adresaci dat v paměťových modulech a I/O portů jednotlivých I/O modulů. Smyslem této jediné tabulky jsou jedinečné názvy proměnných. Nerozhoduje, do jakého modulu proměnná ukazuje, v programových blocích použijete u funkčních symbolů toto jedinečné jméno. Položky, deklarované zde, jsou přístupné ze všech programových bloků.

Samozřejmě jsou použity ještě lokální proměnné v programových blocích. Tyto mohou mít shodný název s globální proměnnou, jsou však funkčním symbolům selektivně přiřazovány a odlišně zobrazeny. Jejich názvy jsou jedinečné pouze v programovém bloku, ve kterém jsou deklarovány.