Vstup textového řetězce

Modální dialogové okno (nelze pokračovat jinými funkcemi programu dokud není uzavřena tato) je voláno, je-li potřeba zadat nebo změnit parametr. Tato funkce má několik módů, které nastavuje volající objekt. Některé neumožňují zápis všech znaků, protože nejsou vhodné např. do názvu tagu. Kromě absence speciálních znaků nemůže tag začínat číslicí nebo znakem _ (podtržítko).

Zápis parametru se úspěšně ukončí klávesou Enter nebo kliknutím na OK a neúspěšně ukončí klávesou Esc nebo kliknutím na křížek.