I/O modul O3010101

Konfigurace

32x digital input 2 brány signálních vstupů po 16 bitech
16x digital output 1 brána signálních výstupů po 16 bitech
10x analog input 10 vstupních 12-bitových analogových signálů
8x digital output 8 výstupních 8-bitových analogových signálů.
4x pulse output 4 výstupní pulzní generátory.
1x force reading pulse 1 rychlý vstupní čítač událostí 32,768 kHz.