Komprimační databáze.

Úvod

Měřené údaje obvykle nemají stálou hysterezi. To dává velký prostor pro komprimaci dat v časových úsecích. V určených časových intervalech se ukládá pilotní záznam, v následujících časových periodách pak pouze změny v kratších datových záznamech (typicky 1 nebo 2 slabiky). Tím nedochází prakticky k žádnému zkreslení ukládaných dat.

U analogových dat se ukládá uvedená změna, digitální signály jsou zhuštěné - 8 bitů v jedné slabice. Dosahujeme komprimačního poměru 10:1 a tím velmi rychlý přenos dat při ukládání, resp. čtení zpracovatelskými stanicemi. Podle pravděpodobnosti změn digitálních signálů, kterou určí obsluha, jsou data zhušťována ještě účinněji.

Naše zkušenosti    Kontakt