Obrys spolupráce

Úvod

Konkrétní spolupráci navrhujeme podle následujících bodů:

  1. Po Vašem zadání požadavku Vám sdělíme proveditelnost.
  2. Náš Vámi odsouhlasený návrh doplníme o cenovou nabídku a požádáme Vás o 40% plnění sjednané ceny + náklady hardware vývojového kitu jako zálohu.
  3. Vypracujeme aplikaci na vývojovém kitu a požádáme Vás o termín integračního tesu. Součástí testu by měli být všichni zůčastnění, včetně Vašich dalších partnerů, zúčastněných na projektu (technická podpora strojních zařízení...). Trvání tohoto testu záleží na Vaší připravenosti a připravenosti Vašich případných partnerů, tento proto účtujeme zvlášť v denní sazbě včetně cestovních výloh.
  4. Schválení výsledků integračního testu. V případě dalších rozšiřujících nebo náhradních funkcí, vyplynuvších z testu se vracíme k bodu 2.
  5. V případě Vašeho schválení integračního testu a plnění dalších 40% sjednané ceny + nákladů na hardware vypracujeme návrh finální desky plošných spojů a zadáme jeí výrobu a osazení.
  6. Po dodávce finálního výrobku a jeho měsíčním zkušebním provozu Vás požádáme o zbylých 20% sjednané ceny.

Ve všech fázích je možná změna, rozšíření, náhrada stávajícího zadání projektu a nacenění za souhlasu obou stran.

Naše obchodní smlouva odpovídá tomuto schématu. Tento postup je nám osvědčený, lze konzultovat i Váš jiný náhled.

Naším standardním výstupem je kromě funkčního výrobku uživatelská dokumentace a schémata technického řešení. Nadstandardem je komentovaný výpis programového řešení, resp. komentované zdrojové texty programu.
Naše zkušenosti    Kontakt