8-bitový mikrokontrolér PIC

Úvod

Navrhujeme obvodové řešení až do fáze výroby, dodáváme firmware procesorů PIC18F47J53. Proč tento?

V početné rodině mikrokontrolérů PIC (vyšší desítky typů) od firmy Microchip je velká variabilita periferních obvodů a není efektivní se zabývat všemi. Tento typ je z těch bohatších. Také je z těch nejmladších a tudíž perspektivně dostupných. Díky použité architektuře nejsou programy mezi jednotlivými typy tak snadno přenositelné a tudíž trvání na jenom typu má své opodstatnění. Rozsah programové paměti a přerušovací systém tohoto podporují i náročnější aplikace. Také vítězí velmi příznivý poměr cena/výkon.

Pracovní takt (frekvence) procesoru je variabilní a může dosáhnout 48 MHz. To je výkon 12 milionů instukcí za vteřinu, které dokáží uřídit i složitý přístroj/stroj. Lze počítat s rychlostí reakce na podnět/změnu a její zpracování v průběhu deseti mirkosekund. Může však pracovat i na frekvenci nejnižší. V režimu hlubokého spánku (procesor ani periferie nejsou v chodu ale obvod reálného času ano) udrží 200mAh knoflíková baterie obvod reálného času v mikročipu po dobu 1,5 roku.

Mikročip má klidový režim, kdy procesor nepracuje ale vnitřní periferie ano. Pak je procesor probuzen událostí/změnou na periferii a příkon je navýšen po dobu zpracování periferie.

Specifikace PIC18F47J53

Používaný mikrokontrolér obsahuje mnoho periferních obvodů (to vše na 1 cm2) při maximálním příkonu 1W.

Periferních obvodů je mnoho, avšak mnohé sdílejí navzájem vstupní/výstupní piny mikrokontroléru, takže nikdy nelze použít všechny. Díky rychlé komunikaci I2C/SPI (až 400 kHz)lze libovolně rozšířit aplikaci o expanzní obvody (I-O brány, A/D a D/A převodníky...). Tyto pak pracují autonomě a nezatěžují režim mikrokontroléru. Tím může být dosaženo velkého řídícího výkonu, aplikovaného dosud na mnohem robustnějších mikrokontrolérech.

Před návrhem finální desky plošných spojů pro Váš výrobek ověřujeme funkce na vlastním vývojovém kitu, kde je implementováno maximum diagnostických funkcí. Vyvíjíme a ladíme ve svém vývojové prostředí s originálním BIOSem, který dovoluje podrobnou kontrolu provozu a ošetření rizikových momentů v práci programu.

Programujeme v jazyce strojových instukcí (assembleru). Jak uvádí výrobce a dodavatel vývojového prostředí (optimalizátoru jazyka "C"), programování assemblerem může poskytnout i sedmdesátiprocentní úsporu programového kódu a jednoprocentní časové nároky na zpracování oproti programování ve vyšším jazyce (není proč se drbat levou rukou za pravým uchem ). Tento způsob prakticky nezná časově kritické momenty a svižností předčí PLC středního výkonu. Také velikost programové paměti pro programový kód je tímto prakticky nevyčerpatelná.
Naše zkušenosti    Kontakt